wyparcie

Czasem jest za dobrze, że jest dobrze.

albo tylko…
Wyparcie – Mechanizmy obronne – Oznacza metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami w celu ochrony osobowości (ego), zmniejszenia lęku, frustracji i poczucia winy. Na ogół są one nawykowe i nieuświadomione.